Graffitimålare intervjuade i unik studie. Göteborg är inte en tillåtande stad för graffiti anser stadens graffitimålare. Fler lagliga väggar och en öppnare attityd är önskemål från ett 20-tal utövare av graffiti, i en studie som Trygg vacker stad låtit göra.

– En unik studie. Såvitt jag vet har ingen annan stad i Sverige gjort liknande djupintervjuer med graffitimålare, säger Ulrika Nilsson, projektledare vid Trygg, vacker stad.

Tanken med studien är att även ungdomarnas röster ska höras. Vad säger de som håller på med graffiti och vad tycker de om sin stad?

”Svaren är väldigt tydliga”
De intervjuade är i åldrarna 15 år och uppåt. De flesta är mellan 21 och 35, men två är över 40. Tre fjärdedelar av de intervjuade har blivit dömda för sitt målande, en del flera gånger.
6B44.jpg

I djupintervjuerna svarar de på frågor om varför de började måla, vad som skulle kunna få dem att sluta, om de deltagit i graffitikurser och hur de upplever dagens klimat i Göteborg.

– Svaren är väldigt tydliga, säger Ulrika Nilsson.

Samtliga intervjuade tycker att klimatet för graffitikulturen i Göteborg är dåligt: Alltför hårda tag från myndigheternas sida, stora polisutredningar, snabb sanering och en ny machoattityd hos en del graffitimålare har skapat en hårdare attityd.

De tycker också att medias bild av graffitikulturen är missvisande och att de verkar i ett otacksamt klimat där de tvingas gömma sin identitet och riskerar höga böter och skadestånd.

”Lagliga väggar både populära och välutnyttjade”
Studien heter ”Medborgardialog om graffiti” och har gjorts av Dokument Press, ett förlag med ursprung i den svenska hiphop- och graffitikulturen. De skriver att många av utövarna hyser en verklig omsorg om Göteborg, men att stadsdelarna de identifierar sig med snarare är ruffigare delar som Andra Långgatan än Liseberg och Avenyn.

– Något som i det större perspektivet belyser frågan om en diversifierad stad, en stad som är till för alla, skriver rapportförfattarna från Dokument Press.

– Vår erfarenhet är att lagliga väggar är både populära och välutnyttjade. Att de skapar en plattform för skapande och möjlighet till dialog mellan konstnärerna och förbipasserande, menar Dokument Press.

– Att väggarna skulle uppmuntra till mer eller mindre graffiti på andra platser är inget vi sett prov på, men ett sätt att se på det är att sprejburkarna som målas upp på en laglig vägg inte kan användas någon annanstans.

Oklart vad studien kommer att utmynna i
Slutsatsen av Dokument Press rapport är att Göteborgs Stads hårda linje inneburit ”att själva innebörden av graffiti kopplats till illegalitet och något oönskat i samhällets ögon. Något som i sin tur fört in samtliga graffitiutövare i samma hörn och lett till ett ofrivilligt utanförskap.”

Dokument Press rekommenderar en mjukare linje, för att ”ta tillvara den energi och kreativitet som graffitikonstnärerna bär med sig”, och föreslår ett par mer tillåtande modeller som innebär en väg bort från dagens ”nästan nolltolerans”.

I maj har studien föredragits vid ett par interna möten och även skickats till ansvariga kommunalråd, men vad den kan utmynna i är i dagsläget oklart.

– Meningen var att ta reda på vad graffitimålarna tycker om sin stad. Nu har vi gjort det. Det är en viktig information för oss att föra vidare i våra samverkansgrupper, säger Ulrika Nilsson.