Bmx-, inlines- och skateboardåkare i Göteborg kan få en egen så kallad actionpark. Park- och naturnämnden gav på tisdagen sin förvaltning i uppdrag att tillsammans med idrott- och föreningsförvaltningen undersöka om det går att skapa en liknande park som den som redan finns i Linköping.

”En actionpark skulle kunna bli en mötesplats där hälsofrämjande idrott kombineras med social gemenskap” menar Park- och naturnämnden.

För att idén om en actionpark ska kunna bli verklighet måste också näringslivet och ungdomarna som utövar sporterna vara med i samarbetet menar nämnden också.