Om Förintelsen och högerextrema rörelser. Göteborgs Stad uppmärksammar Black ribbon day på måndag 23 augusti. Det blir två digitala föreläsningar med fokus på hur Sverige agerade under Förintelsen samt dagens högerextrema rörelser. “Det är viktigt att ha kunskap om det förflutna för att kunna forma framtiden. Avskyvärda brott mot mänskliga fri- och rättigheter får aldrig glömmas”, säger Anneli Rhedin, kommunfullmäktiges ordförande.

Det är fjärde året i rad som Göteborgs Stad högtidlighåller Black ribbon day och det görs med föreläsningar på Stadsbiblioteket.

– Black ribbon day uppmärksammas i Göteborgs Stad dels för att visa respekt för de göteborgare som har flytt från totalitära regimer, dels för att ge information och kunskap om vad som skett och vad som tyvärr fortfarande pågår runt om i vår värld, säger Anneli Rhedin.

Europeisk minnesdag

Under dagen blir det två föreläsningar som sänds på Stadsbibliotekets Facebook, Youtube och blogg (mer information finns i faktarutan). Den första föreläsningen är med Patrik Hermansson, journalist och researcher, som blev världsberömd efter att ha lyckats infiltrera den internationella extremhögerns innersta krets 2017. Med hjälp av exempel från högerextrema rörelser i Sverige och utomlands berättar han om hur den våldsbejakande högerextremismen vuxit under de senaste åren. Men också om hur dess syn på det demokratiska systemet förändrats.

Den andra föreläsningen har fokus på hur Sverige agerade i samband med förintelsen. Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia, berättar och lyfter modiga enskilda individer men också den rädsla och passivitet som fanns. Föreläsningen riktar sig till skolelever i åldrarna 13 till 19 år.

Den 23 augusti utnämndes 2009 av Europaparlamentet till europeisk minnesdag för alla som fallit offer för stalinism, nazism och andra totalitära regimer. Under 1980-talet var det demonstrationer i västvärlden för att protestera mot hur Sovjetunionen kränkte de mänskliga rättigheterna. Därifrån härstammar Black ribbon day.