Flygfoton ger nya perspektiv. Ryaverkens reningsverk, husen på Teleskopgatan och Vallgravens fyrkanighet. Från ovan ter sig Göteborg annorlunda. Det har flygfotografen Lars Bygdemark tagit fasta på. Nu visar Stadsmuseet några av de tusentals bilder han tagit under årens lopp.

– Ofta händer det att folk frågar vilket som är mitt favoritmotiv, säger Lars Bygdemark.

– Frågan är omöjlig att besvara. Men om jag ska avtvingas svar måste jag säga det tunga och industriella: raffinaderierna, Ryaverken och Volvobilarna i hamnen.

Utställningen Göteborg från ovan visar ett urval av Lars Bygdemarks bilder, tagna under tio års tid. Bilderna visar en stad i förändring. Och staden kommer att fortsätta förändras i hög takt under kommande år, i och med att Västsvenska paketet förverkligas.

Journalisten och författaren Kristian Wedel har skrivit utställningstexterna.

Utställningen invigs på lördag, 22 februari. Den pågår ända till januari 2015.

4246.jpg

Volvobilar i hamnen.