Funktionsnedsättning, delaktighet och mångfald. Alla har vi egenskaper som passar mer eller mindre bra i olika situationer, men om vi slutar betrakta varandra endimensionellt så ser vi lättare varandras förmågor. Med den utgångspunkten kommer på tisdag 7 juni en rad göteborgare att ställa sig på Stadsbibliotekets trappscen och berätta om sig och sina liv.

Det blir en berättarkväll med mångfald, delaktighet och olika levnadssätt.

7E2A.jpg
– De som ställer sig på scenen får prata om precis vad de vill, kanske om sina intressen, något de kommit att tänka på, sina drömmar …! säger Louise Odengard, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Det är alltså inte talarnas olika funktionsnedsättningar som nödvändigtvis kommer att vara ämnen för berättelserna – tvärtom. Tanken är just att visa det som egentligen är självklart, det vill säga att alla människor har sina olikheter men också många likheter, och att man är så mycket mer än sina förmågor och oförmågor.

Full delaktighet
Bakgrunden till arrangemanget är det program som Göteborgs Stad antog för ett år sedan, med målet att Göteborg ska vara en stad där personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhället.

– I grunden handlar det om att vi måste sluta betrakta varandra så endimensionellt och lägga så stor vikt vid vilket kön vi tillhör, vilken sexualitet vi har eller religion eller funktionsnedsättning… Alla har vi en mängd egenskaper som kommer till nytta i olika sammanhang och vi har alla samma mänskliga rättigheter, oavsett våra förmågor, säger Louise Odengard.

Det normkritiska perspektivet är gemensamt med det som festivalen West Pride vill förmedla, och därför har man valt att förlägga det här arrangemanget till kvällen innan West Pride drar igång.

Fritt ur hjärtat
En dryg handfull talare kommer att äntra trappscenen i Stadsbiblioteket och berätta fritt ur hjärtat i alltifrån ett par, tre minuter till lite längre framträdanden. Första berättare är musikern och egenföretagaren Eddie Wheeler, och moderator för kvällen är Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig för Göteborgs Kulturkalas och ordförande i West Pride.

Arrangemanget pågår tisdagen 7 juni kl 18.00-19.00, med efterföljande mingel, då man kan ställa frågor till representanter från Göteborgs Stad.