Vad tycker du är bra med kulturlivet i Göteborg? Vad saknar du? Hur viktigt är det för dig med bibliotek, med teater, med arkitektur? Det är några av frågorna i den enkät från kulturförvaltningen som i tre veckor framöver ligger ute bland annat på Facebook.

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att se över stadens kulturpolitiska strategi och, innan man gör några ändringar, se till att hämta in synpunkter från medborgarna. Därav enkäten på Facebook.

Hoppas på god respons

– Vi vill nå så många som möjligt. Olika kategorier, ungdomar och alla slags människor. Och vi tror att vi gör det på ett bra sätt via bland annat Facebook, säger Nils Tengdahl på kulturförvaltningen.

6A94.jpgEn länk till enkäten finns också på startsidan för goteborg.se och på stadsdelarnas sidor. Nils Tengdahl hoppas förstås på god respons men drar sig för att gissa hur många svar man kommer att få in.

– Tusen, om jag ska dra till med något. Men det är jättesvårt att säga hur det tas emot och vilket intresse som finns.

Välkomnar smarta synpunkter

– Vi hoppas att det ska komma in förslag som vi kan använda sedan. Alla som har något smart att komma med överhuvudtaget, det behöver inte vara så konkret.

Förutom enkäten kommer kulturförvaltningen också använda sig av tidigare genomförda undersökningar som berör stadens kulturliv samt bjuda in omkring 20 konstutövare till samtal.

– Det blir öppna samtal, om konstnärernas arbetsvillkor och vad de tycker och tänker om kulturen från sin utgångspunkt, säger Nils Tengdahl.

Uppdateras

Enkäten ligger ute fram till och med den 31 oktober.

Kulturförvaltningens arbete kommer att mynna ut i en rapport som presenteras för kulturnämnden i början av 2011. Senare samma år ska den uppdaterade versionen av Göteborgs kulturpolitiska strategi vara klar.