Stor enkät ute nu. Hur reagerar göteborgarna på att deras största bibliotek är stängt i två år? Kanske syns det i den enkät som nu delas ut med frågor om bibliotekens service. I början av november ska svaren finnas framme.

Vartannat år genomförs en medborgarenkät på Göteborgs bibliotek. Just nu delas frågeformulär ut till slumpvis utvalda besökare över 15 år. Utdelningen pågår till och med 28 september.

I enkäten får besökarna svara på ett 40-tal frågor om bibliotekens service, öppettider, miljön, utbudet av böcker, musik och filmer och även om de arrangemang som biblioteken ordnar.

Samma frågor
Frågorna är exakt desamma som förra gången, 2010, för att kunna jämföra. Men en stor skillnad jämfört med då är ju att Stadsbiblioteket är stängt för om- och tillbyggnad. Frågan är om det orsakar missnöje i enkäten.

– Jag är inte så övertygad om det. De små bibliotek som öppnat som ersättning har blivit väldigt populära, säger Christine Lindeberg, planeringsledare på stadsledningskontoret.

– Det är lite spännande att se vad som händer när man stänger ett stort bibliotek och erbjuder nya alternativ.

I år finns 6.500 biblioteksenkäter som kan besvaras på papper eller via webben, med en kod. Den delas ut på stadsdelsbiblioteken, till exempel Angered, Frölunda, Kortedala, Majorna och Linnéstaden. Däremot inte på de mindre bibliotek i centrum som startat som ersättning för Stadsbiblioteket: 300 m2 på Södra Hamngatan, Miini för de yngsta på Röhsska samt Dynamo på Stadsmuseet.

Anonyma svar
I förra enkäten, 2010, svarade 4.600 personer, (2.800 kvinnor och 1.800 män.) De var på det stora hela nöjda. Medelvärdet för alla bibliotek i staden blev ett NKI (nöjd kund-index) på 78 av 100 möjliga, vilket var samma siffra som 2008.

En nyhet för i år är att enkäten också finns på finska eftersom Göteborg numera ingår i det så kallade finska förvaltningsområdet. Enkäten – som lämnas helt anonymt – är även översatt till serbiska, kroatiska, bosniska, arabiska, farsi (persiska), somali och engelska.