Trenden med nöjda biblioteksbesökare håller i sig även under 2010 visar årets biblioteksenkät. Mest nöjda är göteborgarna med personalens bemötande och minst nöjda är de med bibliotekens utbud.

– Göteborgarna är fortfarande nöjda med sina bibliotek, men enkäten har ändå gett oss värdefull information om vad besökarna vill att vi ska förbättra. Jag kan bara svara för stadsbiblioteket, men där efterfrågar besökarna snabbare hjälp, säger Christina Person, bibliotekschef på Stadsbiblioteket.

Värdet som man mäter nöjda besökare med förkortas NKI (nöjd kund-index) och om man ser till medelvärdet av Göteborgs samtliga bibliotek hamnar man på 78 av 100 möjliga, vilket är samma siffra som förra enkätundersökningen från 2008.

Sett över hela stan är göteborgarna mest nöjda med bemötandet (NKI 88) och minst nöjda med utbudet (NKI 71).

Flest svenskspråkiga som har svarat

En förändring i årets enkät är att frågeformuläret översattes till arabiska, somali, skb (serbiska, kroatiska, bosniska), persiska, engelska och turkiska. Genom det ville man få en rättvisare bild av hur besökarna ser på biblioteken.

93 procent av alla svar som kom in är trots det på svenska. Svaren på de översatta formulären är alltså ganska få med undantag för biblioteken i Angered, Biskopsgården, Bergsjön, Hjällbo och Kortedala där mellan 25 och 50 procent av svaren är på annat språk än svenska.

63 procent har svarat

– Vi trodde nog att översättningarna skulle påverka resultatet mer, men på de flesta bibliotek har de inte gjort det, säger Christina Person.

Men även på biblioteken som har fått in många översatta enkäter följer samma trend vad det gäller omdömena som de övriga biblioteken.

Totalt delades 7.362 enkäter ut och av dem besvarades 4.651 stycken. Det är en svarsfrekvens på 63 procent, vilket Christina Persson menar är en bra siffra med bakgrunden att svarsandelen av enkätundersökningar generellt sjunker.

Störst förändring i Backa

En uppstickare i enkätundersökningen är Backa bibliotek som har rest sig från 2008 års jumboplacering till att nu ligga bland dem som har fått bäst omdömen. Då fick de NKI 69, nu fick de NKI 80.

– Det är spännande att vi har ökat så mycket. Nu känns det som om vi är på rätt plats, säger Kent Turnefelt, verksamhetschef för kultur, fritid i Backa.

Extraresurs kan ha bidragit

Mest har bemötande och service ökat i omdömet om Backa bibliotek. En orsak till det kan vara att biblioteket haft väldigt många besökare av de olika språkgrupperna som bor i Backa och att biblioteket har haft en extraresurs under hela 2010 som har jobbat med stöd för just de grupperna.

– Men jag tycker överlag att personalen har ett professionellt bemötande och att de har skapat en trevlig stämning på biblioteket, trots att det har varit ett bekymmersamt år rent ekonomiskt, säger Kent Turnefelt.

Det omdöme som har sjunkit rejält i Backa bibliotek handlar om öppettiderna. Men kanske beror det på att biblioteket, under press från ekonomin, har haft stängt på lördagar.