Men tillgängligheten kan bli bättre. Helhetsbetyg på 8,3 – 8,9 av 10 möjliga samt beröm för bemötande, servicenivå och utbud. Det var resultatet när besökarna vid Göteborgs Stads kulturinstitutioner ombads att berätta vad de tycker. Tillgängligheten i lokalerna anses dock kunna bli bättre.

Kulturförvaltningen gör regelbundet kundundersökningar i sina verksamheter som ett verktyg för att utveckla dem. Hösten 2015 delades 300 enkäter ut till besökare vid Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs Konsthall, Stora Teatern och Frilagret. Nästan 90 procent svarade.

En del av enkäten handlade om att beskriva respektive verksamhet med några ord. Museernas verksamhet ansågs där som intressant, trevlig och tillgänglig. Även Göteborgs Konsthall beskrivs som intressant och trevlig, medan Stora Teaterns besökare anger orden vacker och mysig och Frilagrets besökare anser att verksamheten är mysig och öppen.

Jämfört med 2013, då undersökningen genomfördes den senaste gången, fick fem av de sju verksamheterna ett bättre helhetsbetyg 2015.