Inte bara böcker. Göteborgarna ser inte bara folkbiblioteken som platser fyllda av böcker utan också som en social plats, en mötesplats för alla och som självklart är skattefinansierad. Det visar en undersökning som företaget Splitvision research gjort på uppdrag av Göteborgs Stad.

– Rapporten bekräftar att vårt sätt att arbeta och tänka kring bibliotekens roll ger resultat. Vi ska vara en fri plats dit alla är välkomna. Vi ska tillhandahålla och främja samhällsinformation, bildning och kunskap och vi ska förmedla alla typer av kultur för att vara en plats som erbjuder läsglädje och bidrar till demokratiska samtal, säger Anette Eliasson, sektorchef för biblioteken på kulturförvaltningen.

Många går till flera olika bibliotek
De som svarat på enkäten är både vana biblioteksanvändare och personer som aldrig besöker biblioteket. Det som förenar grupperna är främst att de tycker det är viktigt att biblioteken finns och att deras skattepengar gärna får finansiera verksamheten. Det är en naturlig del av staden och en av flera garantier för att ett samhälle ska må bra.

Det visar sig också i undersökningen att göteborgarna använder biblioteket och dess tjänster olika, beroende på livssituationen. Biblioteken anses extra viktiga vid studier, under perioden som småbarnsförälder eller när vardagen på andra sätt förändras, till exempel vid kriser i livet, sjukskrivning, arbetslöshet eller när vi inte har tillgång till dator eller trådlöst nätverk.

Flera av de intervjuade använder olika bibliotek beroende på vad som ska göras den dagen. Om det handlar om att hämta eller lämna en reserverad bok sker det kanske på biblioteket nära hemmet eller jobbet. Om biblioteket ligger nära ett köpcentrum eller en simhall blir det enklare att göra sina ärenden där. Ytterligare en anledning att välja bibliotek är vilket evenemang som intresserar besökaren.

Vill ha längre öppettider
De som inte använder biblioteket har olika anledningar till detta. Flera av de intervjuade upplever att lånetiden är för kort, att det är krångligt att låna om och att förseningsavgifterna skapar oro. Det kan även kännas som ett hinder om öppettiderna är för korta. Många önskar att biblioteken ska ha öppet mellan klockan 8 och 20-21 på vardagarna och fram till klockan 17-18 på helgerna.

– Detta är utmaningar att bli sporrad av. Vi vill uppfylla göteborgarnas önskningar kring biblioteken och blir extra glada när de är samstämmiga med hur vi själva har diskuterat att vi vill utvecklas, säger Anette Eliasson.

Foto: Lo Birgersson