”Nya rese- och turismmönster i krisen spår”. Göteborgarna kommer att stanna hemma i sommar. Det visar en undersökning av invånarnas semesterplaner som Göteborg & Co har gjort. 100 aktörer inom besöksnäringens har också svarat på frågor om läget inför sommaren.

– Göteborg är traditionellt en stark sommardestination där de stora evenemangen och Liseberg har enorm betydelse. I år kommer vi få se nya rese- och turismmönster i krisens spår som vi tillsammans med besöksnäringen behöver förbereda oss för, säger Peter Grönberg, vd på Göteborg & Co.

Göteborg & Co har kartlagt vilka planer göteborgarna och de boende i närregionen har för sommaren. De har också frågat besöksnäringen hur de ser på sommaren och den närmsta framtiden.

Hemma, på landet eller vid kusten

Enkäten gick ut till drygt 1 000 personer, varav hälften till boende i Göteborg och närområdet med en radie på 15 mil. De svarade på frågor om sin semester och hur covid-19-pandemin har påverkat deras sommarplaner. Nästan två tredjedelar svarade att krisen har påverkat var de kommer att tillbringa semestern. En majoritet kommer att vara hemma, på landet eller vid kusten. De flesta svarade också att de kommer prioritera aktiviteter i naturen eller hemmavid och undvika platser med många människor.

I undersökningen ingick också intervjuer med 106 företag och organisationer i Göteborgsregionen inom hotell, handel, restauranger och attraktioner. Och krisen har fått stora ekonomiska konsekvenser. I slutet av maj hade omsättningen för besöksnäringen och hotellnäringen minskat med 84 procent.

– Företagen är i ett mycket svårt läge och sommaren är den period när många i besöksnäringen har intäkter som ska räcka resten av året. Man försöker ställa om och det finns flera exempel på innovativa lösningar i en väldigt besvärlig situation, säger Peter Grönberg.