Göteborgs dans- och teaterfestival får pengar från EU-projektet Next step för att möjliggöra för konstnärer att ta klivet från små till större produktioner. Tillsammans med sex andra europeiska festivaler har Göteborgsfestivalen utsetts till ett av tio projekt som EU-kommissionens kulturenhet stödjer med 2.5 miljoner euro på fem år.

Vilka konstnärer och kompanier som kommer att omfattas av stödet beslutas i samråd festivalerna emellan. Göteborgs dans- och teaterfestival har stora möjligheter att påverka valen och på så sätt synliggöra och profilera svensk scenkonst internationellt.

Göteborg Dance & Theatre Festival är Sveriges internationella festival för samtida scenkonst. Med inbjudna kompanier från hela världen presenteras ett urval av det bästa och mest intressanta inom områden som nutida dans, teater, nycirkus och performance.

Festivalen arrangeras vartannat år sedan 1994 av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Nästa festival är i augusti 2008.