Vilka syften ligger bakom Göteborgs starka engagemang i Kinafrågan och vilka gagnas av det? Det är en av många kritiska frågor som väntas dyka upp i en debatt på Stadsmuseet på onsdag.

Stadsmuseet visar just nu, till och med 26 oktober, en utställning om Göteborgs kontakter med Kina.

Här får man bland annat veta att antalet turistresor till Kina har fördubblats på två år och att mer än 30.000 personer från Göteborg beräknas besöka Kina i år. Varje år lämnar mer än 100.000 containrar Göteborgs hamn med destination Kina.

Relationer sedan 1700-talet

Debatten på onsdag är den första av tre samtalskvällar i anslutning till Kina-utställningen. Förutom Göran Johansson medverkar Mikael Janson, ledamot i kommunstyrelsen (fp), Börje Ljunggren, författare och före detta svensk ambassadör i Kina, samt Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet.

Debatten ska bland annat handla om vilka demokratiska problem det finns i Göteborgs kontakter med Kina. Hur påverkas miljön och de mänskliga rättigheterna av utländska investeringar?

Göteborgs relationer med Kina har pågått sedan mitten av 1700-talet, med bas i Ostindiska Compagniets hus på Norra Hamngatan – numera Stadsmuseet.