I norra Gårdsten, mellan Saffransgatan och Timjansgatan, invigs på onsdagen Göteborgs femte näridrottsplats. Erfarenheterna är så goda att fler näridrottsplatser byggs redan i höst. "De används väldigt mycket, men utsätts sällan för skadegörelse", säger Kenneth Nilsson på idrott- och föreningsförvaltningen.

– Det här är en plats som jag är säker på att man kommer att använda mycket, säger Eva Glader, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen.

Konstgräs stod högt på önskelistan

Det är hon som ritat Gårdstens nya samlingsplats. Tidigare har hon bland annat också varit med att planera näridrottsplatsen på Teleskopgatan i Bergsjön. Precis som i Bergsjön vände hon sig tidigt till barn, skolelever och andra boende i området för att fånga upp deras önskemål med den nya idrottsplatsen.

En konstgräsplan stod högt på önskelistan. Nu finns den där: 40 x 20 meter stor och med inbyggda målburar. Dessutom finns det basketkorgar i den så kallade ”Bingen” så att även basketintresserade kan få sitt lystmäte på den nya anläggningen.

– Konstgräs är kanske inte är optimalt underlag för basket – men det fungerar, säger Eva Glader som också tittat på omgivningen kring idrottsplatsen:

– Lekplatsen för de mindre barnen är iordningsställd. Nya planteringar är på plats, och så har det blivit en boulebana och grillplats.

Gröna Vallen får ansiktslyftning

Det har nu gått fyra år sedan Göteborgs första näridrottsplats invigdes i Backa. Under 2006 följde Karl Johans Torg i Majorna, Kärra och Teleskopgatan i Bergsjön efter – och erfarenheterna är så goda att det redan finns beslut tagna om flera liknande satsningar med byggstart under året.

Kålltorpskolan och Torpaskolan står först i kön. Efter semestrarna väntas också ett område i anslutning till klassiska Gröna Vallen i Kungsladugård att få en ansiktslyftning – den stora grusplanen berörs dock inte.

– Dessutom hoppas jag att vi kan påbörja arbetet vid Kastanjeallén i Tynnered i höst, säger Kenneth Nilsson som är projektledare på Idrotts – och föreningsförvaltningen.

– Vår erfarenhet av näridrottsplatserna är mycket positiv. De används väldigt mycket, men utsätts sällan för skadegörelse. Alla är helt enkelt nöjda!

Och på onsdag kväll klockan 18 signalerar Göta Lejons musikkår att vinnarkonceptet nått Gårdsten. Spelet kan börja.


Fotnot:

Hela satsningen är ett samarbetsprojekt mellan park- och naturförvaltningen, idrott- och föreningsförvaltningen, SDF Gunnared, lokalförsörjningsförvaltningen och Gårdstensbostäder. Anslag har också kommit från Handslaget – Riksidrottsförbundets satsning på barn- och ungdomsidrott.