Allmänheten uppmanas tycka till. Nästa år ska Hisingsparken få en egen utflyktslekplats med skogen som utgångspunkt. Bygget beräknas vara klart mot slutet av 2014. Nu vill park- och naturförvaltningen höra vad allmänheten önskar sig av platsen.

Först ut var Plikta i Slottsskogen, sedan följde Positivparken i Frölunda. Om ungefär en månad ska även den nya utflyktslekplatsen i Angereds stadspark stå färdig, och i maj är det planerad byggstart för stadens fjärde utflyktslekplats i Hisingsparken.

− Utflyktslekplatsen i Hisingsparken ska utformas utifrån platsen där den ska byggas, det vill säga skogen. De teman vi jobbar med är kulturlandskapet, skogen och våtmarken samt fruktträdgården, säger Penelope Nikolopolous, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Tar hjälp av skolklasser
Hon säger att lekplatsen ska byggas som två fasta punkter med ett stråk emellan.

− Här ska finnas något för alla. Hela familjen ska kunna komma hit och stanna ett tag. Det handlar inte bara om aktiviteter, utan också om vila och om att få ta in omgivningen, säger hon.

För att ta reda på vad de framtida besökarna förväntar sig av platsen har park- och naturförvaltningen valt att ta tre skolklasser till hjälp.

− Det är tre stadsdelar som omger Hisingsparken, så vi jobbar med en klass från varje stadsdel. De får uppgifter att lösa som vi sedan sammanställer, säger Penelope Nikolopolous.

Mailbrevlåda för allmänheten
Park- och naturförvaltningen har även startat en mailbrevlåda där allmänheten kan få dela med sig av sina synpunkter och önskemål.

− Det kan vara sådant som vad man vill göra på utflyktslekplatsen. Men också vad man får för tankar när man hör teman som skogen eller fruktträdgården, säger Penelope Nikolopolous.

Mailbrevlådan är öppen till den 30 november och har e-postadressen hisingsparken@ponf.goteborg.se.