Spontana möten, idrott och gemenskap är tanken med den nya näridrotts- platsen i Backa Röd som invigdes på tisdagen. Det nya begreppet ”näridrottsplats” innebär att den som vill sparka fotboll, leka och klättra inte behöver boka tid, anläggningen står öppen dygnet runt. Det var många som hade samlats till tisdagens invigning av den första näridrottsplatsen i Göteborg. Lek, idrott och gemenskap för alla åldrar stod i fokus. Tider behöver inte bokas utan anläggningen står öppen dygnet runt.

På näridrottsplatsen i Backa Röd skall man kunna kicka boll, prova enklare idrottsaktiviteter, leka, klättra och umgås när man känner för det. Först i Västsverige- En plats för spontana möten där vi kan lära känna varandra ute i bostadsområdena, det är en investering i de mjuka värdena, sa kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson i sitt invigningstal. Göran Johansson var imponerad av anläggningen och gladdes åt att det redan var full fart på fotbollsplanen. Han betonade hur viktigt det är med mötesplatser för alla generationer och passade också på att tacka alla inblandade för ett gott samarbete:- Näridrottsplatsen i Backa Röd visar också på hur olika delar av Göteborgs organisation kan arbeta tillsammans.Gunnar Larsson, ordförande i Riksidrottsförbundet, var glad över initiativet att bygga en spontanidrottsplats i Göteborg, den första i Västsverige. Enkla förutsättningar i närmiljönTrots att han är ordförande i ett förbund som arbetar med ett organiserat idrottande så menar Gunnar Larsson att det spontana idrottandet är viktigt: – Alla barn kommer av olika anledningar inte med i den organiserade idrotten. Därför är det viktigt att det finns möjlighet att röra på sig spontant.Mellan alla tal så bjöds det på underhållning av Brunnsboskolans musikklasser och dansuppvisning av B-kidz från Erikslund. Många passade också på att grilla korv.Tanken bakom näridrottsplatser är just att stimulera till fysisk aktivitet och att ge enkla förutsättningar för detta i människors närmiljö. Välkomnar andra stadsdelar att göra likadantBackas nämndordförande, Lennart Orstadius passade på att kasta ut en stafettpinne, där han välkomnade de andra stadsdelarna i Göteborg att åstadkomma ett liknande samarbetsprojekt som i Backa. Lennart Orstadius fick också motta en fotboll från Göteborgs fotbollsförbund samt 75.000 kronor Svenska fotbollsförbundet. Många passade på att grilla korv under invigningskalaset.Text & foto:Anders FeldtGöteborgs Stad Backa Fakta: Näridrottsplatsen i Backa RödProjektet är ett samverkansprojekt mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen, park- och naturförvaltningen, lokalförsörjningsförvaltningen, Bostads AB Poseidon,stadsdelsförvaltningen Backa och Hyresgästföreningen. Anläggningen har kostat cirka 1,9 miljoner kronor. Projektets samarbetspartner tillsammans med Svenska Fotbollförbundet står för finansieringen. Park- och naturförvaltningen ansvarar för drift och skötsel av anläggningen och Bostads AB Poseidon för den dagliga tillsynen.