För seniorer med rullator, stavar, käpp eller rullstol. Hallå där! Sofia Tillman, processledare på Senior Göteborg, som på internationella äldredagen den 1 oktober bjuder in alla seniorer som använder hjälpmedel till ett rullatorlopp i Trädgårdsföreningen. Så vad är egentligen ett rullatorlopp?

Foto: Oslo kommun

– Det är ett motionslopp för alla seniorer som använder någon typ av gånghjälpmedel, som rullator, rullstol, käpp eller stavar. Seniorerna går eller rullar en bana på cirka 600 meter i Trädgårdsföreningen, där den som vill kan ta sig runt flera varv. Det blir vätskestopp under loppet och pris för alla som går i mål.

 Varför gör ni det här?
– Syftet är att synliggöra äldre personer med olika gånghjälpmedel, för att i förlängningen skapa en åldersvänligare stad som är lätt att ta sig fram i. Och för den enskilde hoppas vi att det blir en rolig anledning att röra sig.

 Hur går det till rent praktiskt?
– Anmälan öppnar i mitten av augusti och där är det först till kvarn som gäller. Det finns 300 platser, så är du intresserad uppmuntrar vi dig att anmäla dig tidigt. Sedan är själva loppet den 1 oktober. Start och målgång sker i Bältesspännarparken, där det även blir aktiviteter och en scen där lokala artister uppträder.

 Vilka får vara med?
– Alla seniorer som använder gånghjälpmedel och deras eventuella följeslagare. Men även den som går lite raskare med stavar är välkommen.

 Har det här gjorts i andra städer tidigare?
– Vi har inspirerats av Oslo, där de haft rullatorlopp sedan 2013, med väldigt lyckat resultat. Vi var där och tittade förra året och fick med oss massor av idéer. Bland annat kommer vi dela ut priser i olika kategorier, som till exempel bäst pimpad rullator och äldsta deltagare.

 Varför satsar ni på just det här?
– Rullatorloppet är en aktivitet inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg, där vi vill synliggöra vikten av en stadsmiljö som alla kan ta sig fram i oavsett hjälpmedel. Vi vill minska stigmatiseringen kring hjälpmedel och främja rörelse på ett lustfyllt sätt. Genom att ha rullatorloppet mitt i centrum hoppas vi att göteborgare i olika åldrar går förbi och inspireras. Många funktionärer är dessutom ungdomar, vilket ger möten över generationsgränserna.