Består av 9 000 konstverk. Göteborgs Stads samling av konstverk som visas i offentliga rum fyller 70 år. Det firas genom en utställning med vernissage på Stadsbiblioteket 6 september.

– Konstverken som ställs ut ska spegla samlingens alla år, säger Angelica Olsson, intendent Göteborg Konst

Under 70 år har stadens samling av konstverk växt. Just nu består den av 9 000 verk som är placerade på kommunala arbetsplatser, i väntrum, på äldreboenden, mötesrum och skolor. Samlingen utökas varje år. Budgeten för att köpa in nya konstverk ligger på 800 000 kronor per år. Inköpen görs av sakkunniga konstnärer som fått i uppdrag att under ett år regelbundet besöka stadens gallerier. Samlingen ska ge en bred bild av konstscenen i Göteborg.

– Förra året köptes ungefär 100 konstverk in. Men efterfrågan är större än så ute i staden och tyvärr får många vänta på att få konstverk till sin verksamhet, säger Angelica Olsson på Göteborgs Konst – stadens verksamhet som ansvarar för samlingen.

70 konstverk har valts ut
Utställningen ”Ut med konsten!” för att fira att samlingen fyller 70 år pågår på Stadsbiblioteket 6-20 september. Den invigs med en vernissage onsdag 6 september klockan 14. Utställningen består av 70 konstverk som ska spegla samlingens 70 år. Konstverken sitter vanligtvis placerade i ett offentligt rum, men har nu flyttats för att visas på Stadsbiblioteket.

– Det är verk med olika teman och i olika tekniker: grafik, måleri, skulpturer, videoverk och fotografi. Konstverken har valts ut för att spegla samlingens mångfald och ger en bred bild av stadens konstliv under de senaste 70 åren. I flera fall har vi valt konstnärskap som tidigare inte lyfts fram för den stora allmänheten, säger Angelica Olsson.

Föreläsning om konsten i Göteborg
I samband med öppningen av utställningen lanseras en publikation där skribenter och poeter har fått i uppdrag att fritt reflektera och associera kring ett konstverk ur samlingen.

– Den finns att få gratis på utställningen, men finns i begränsat antal, 2 000 stycken.

7 september kan den som vill ta del av en föreläsning om konsten i Göteborg under 70 år. Det är Kristoffer Arvidsson, forskningsledare vid Göteborgs Konstmuseum som pratar om allt från Göteborgskolorismen till 1990-talets relationella estetik. Föreläsningen äger rum klockan 18 på Trappscenen på Stadsbiblioteket.

Varför behövs den här samlingen och Göteborg Konst?
– Grundtanken är att det är en demokratisk rättighet att ta del av konst. Det finns en folkbildningstanke – konst ska finnas där människor befinner sig i sin vardag. Samlingen ska väcka intresse för konst generellt, men det betyder inte att den måste vara lättillgänglig, utan förhoppningsvis kan den bidra till att vidga nyfikenheten för konstens många röster.

Det är fri entré på vernissagen och alla är välkomna.