Hoppas locka internationella besökare. Genom att byta namn från Göteborgs Kulturkalas till Gothenburg Culture Festival hoppas Göteborg & Co locka fler utländska gäster till festivalen – både som besökare och artister. I samband med namnbytet får kalaset också en ny logga.

– Det känns spännande med ett namn på engelska som dessutom får en enkel förkortning, GCF. Men det är framförallt innehållet som spelar roll och nu startar vi ett utvecklingsarbete med ännu större förankring i staden och en tydligare utblick mot Norden och världen, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig för Gothenburg Culture Festival på Göteborg & Co.

Han är övertygad om att det utvecklingsarbete där namnbytet ingår kommer att öka både festivalens internationella attraktionskraft och kvalitet.

Årets festival har temat ”Voice and Music” vilket bland annat kommer att märkas genom ett samarbete med den europeiska körfestivalen ”European Choir Games”.