Högläsning bidrar till jämlikhet. Bokmässan är här och Göteborgs Stad medverkar på flera hörn. ”Det är en fantastisk möjlighet att få vara med i det här sammanhanget och visa upp flera av stadens läsfrämjande aktiviteter”, säger Malin Omland, projektledare för ”Staden där vi läser för våra barn” inom satsningen Jämlikt Göteborg.

Läs också: Stadstriennalen gäst på Bokmässan [2016-09-14]
Jubileumsparken bjuder in till fredagsmys [2016-09-14]

På onsdagseftermiddagen står Malin Omland mitt i mässgolvets myller och ställer i ordning en färgglad monter för Staden där vi läser för våra barn. Tillsammans med personal från stads- och folkbiblioteken kommer personal från social resursförvaltning finnas här under hela mässan.

Personal från stads- och folkbiblioteken
Tanken är att presentera några av de olika läsfrämjande satsningar som staden gör och prata om hur högläsning med barn bidrar till jämlikhet.

– Vi vill presentera ett axplock av hur Göteborgs Stad arbetar för att öka läsningen.

Bokstartprojektet gör hembesök
Malin Omland kommer också att delta i ett scensamtal där två av stadens projekt kring läsning för barn kommer att lyftas fram.

– Jag kommer prata med två tjejer som arbetat med Bokstartprojektet i Angered och Bergsjön, där de har gjort hembesök och gett bokgåvor till 6 månaders bebisar och deras familjer för att sedan bjuda in dem till biblioteket, berättar hon.

Dessutom kommer projektledaren för Bästa Stunden att vara med. Det projektet går bland annat ut på att erbjuda kapprumsbibliotek på förskolor och skolor, så att föräldrarna enkelt kan låna böcker när de hämtar sina barn.

Samtal om stadsbyggnad
Jämlikt Göteborg arrangerar ytterligare ett scensamtal som handlar om hur Göteborg bygger en hållbar och jämlik stad. Där medverkar bland andra stadsarkitekt Björn Siesjö, stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer och Marianne Olsson som är stadsdelschef i Angered.

Berättar om fristadsprogrammet
Göteborgs Stad deltar också genom kulturförvaltningens medverkan i montern ”Freedom of expression”. I år har man med anledning av Tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum, och mässans tryckfrihetstema, valt att fokusera på stadens Fristadsprogram.

Fristadsprogrammet startade 1996 och erbjuder en författare som är förföljd i sitt hemland ett stipendium samt en lägenhet att bo i under två år.