Utställning planeras till 2016. Park- och naturnämnden har sagt ja till att medverka i att utveckla ett koncept för Göteborgs lustgårdar. Lustgårdarna är ett långsiktigt samarbete mellan parker och trädgårdar i Göteborg och Mölndal. Målet är en internationell utställning under 2016.

2008 arrangerades en stor internationell utställning av Göteborg & Co, Gunnebo slott och trädgårdar, Göteborgs botaniska trädgård, Liseberg och Trädgårdsföreningen. Nu planeras för ytterligare en utställning 2016, som även kan komma att följas upp 2018 och 2021.

Tanken är att projektet ska lyfta fram anläggningarnas unika trädgårdskvaliteter och även främja turismen.