Maritiman är det nya namnet på det flytande fartygsmuseet vid Packhuskajen. ”Vi gör vårt namn enkelt och tydligt och hoppas nå in till göteborgarnas hjärtan”, säger Per-Anders Andersson, ordförande för stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum.

Bara 10-15 procent av besökarna på museet är göte- borgare. Det vill man försöka ändra på nu.

– Vi vill göra göteborgarna stolta över hamnen och sjöfarten. Göteborgs hamn är ju trots allt Skandinaviens största och fartygen nere vid Packhuskajen visar stadens historia men ger även liv åt innerhamnen, säger Per-Anders Andersson.

Öppnar stridsledningscentralen

Namnbytet är en del av nysatsningen på det som faktiskt är världens största flytande fartygsmuseum. Nu ska verksam- heten inriktas tydligare på turism och upplevelseindustri.

Som ett led i nysatsningen öppnas jagaren Smålands stridsledningscentral och det hemliga krypteringsrummet för allmänheten. Här har man nu byggt upp ljus- och ljudkulisser för att visa livet ombord för 50 år sedan.

Fotnot:
Göteborgs Maritima Centrum, som öppnade 1987, är en stiftelse som ägs av bland annat Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.