Rekordsiffror på Stadsmuseet. Antalet besökare till Göteborgs museer och konsthall blir allt fler. Förra året ökade främst Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet, delvis tack vare de småbibliotek som tillfälligt flyttat in i lokalerna. Det visar kulturförvaltningens nya siffror för 2012.

Under 2012 var antalet besök på Göteborgs museer och konsthall 953.288 stycken, vilket är att jämföra med 2011 års siffra 869.733. Det är Stadsmuseet och Röhsska som står för ökningen. Till Stadsmuseet kom 308.900 besökare och till Röhsska 169.753 besökare.

Positiv utveckling de senaste fem åren
Andra museer – som Sjöfartsmuseet och Konstmuseet som båda hade rekordår 2011 – minskade något. Men ser man till besökssiffrorna de senaste fem åren har nästan alla stadens museer haft en positiv utveckling.

Kulturförvaltningens chef Björn Sandmark tror att det finns ett par viktiga förklaringar.

− Dels jobbar museerna mycket målmedvetet med att bredda och öka publiken. Till exempel Konstmuseet har arbetat med stora utställningar och på olika sätt höjt sig en nivå, säger han.

Biblioteken bidrar
Det andra huvudskälet till förra årets ökning är att Göteborgs stadsbibliotek har stängt för ombyggnad. Miini, biblioteket för de allra yngsta, har därför tillfälligt flyttat in på Röhsska museet och även Stadsmuseet inhyser två biblioteksavdelningar, Dynamo och Global.

− Det drar folk till museerna. Men många kommer inte bara för biblioteket, utan passar även på att besöka museet när de ändå är där, säger Björn Sandmark.

Stadsmuseets nytillträdda chef Cornelia Lönnroth säger att biblioteksverksamheten givetvis har bidragit till museets rekordsiffror, men att de trots allt bara står för en viss del av ökningen.

− Bland annat har vi lyckats locka mycket folk med några av utställningarna, även om de inte varit så stora. Inte minst var det många som såg fotoutställningen om gamla Masthugget, säger Cornelia Lönnroth.

Många nyfikna på Barnens museum
Dessutom har mängder av besökare strömmat till det nyöppnade Barnens museum.

− Det öppnade visserligen inte förrän i november, men bara första dagen hade vi drygt 2.500 besökare och sedan har det kommit ungefär 100-200 barn om dagen, säger Cornelia Lönnroth.

Andra lyckade satsningar var sommarens stadsvandringar som lockade många turister och Stadsmuseets mobila museum som under september hade runt 3.000 besökare på Backaplan.