Anpassade rutiner sedan i våras. De skärpta allmänna råden i Västra Götaland kopplat till covid-19 ändrar inte verksamheten på Göteborgs museer. ”Vi har haft anpassade rutiner sedan i våras och tycker att vi kan säkerställa trygga besök”, säger Britta Söderqvist, sektorchef museer på kulturförvaltningen.

Göteborgs Stad har valt att stänga sina isar, simhallar och gym fram till 19 november, som är så länge de lokala allmänna råden gäller. När det gäller Göteborgs Stads museer sker ingen ändring i dagsläget.

– Vi håller öppet som vanligt så länge politikerna inte beslutar om annat, säger Britta Söderqvist.

Sedan i våras har verksamheten varit anpassad enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer på Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, och Röhsska museet.

– Vi har till exempel infört extra städrutiner, vi erbjuder handsprit, det finns plexiglas vid kassadiskarna, och vi har avståndsmarkeringar på golvet. Vi har uppfattningen att vi kan förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid evenemang förhåller vi oss till 50-gränsen och gör en bedömning för varje programpunkt.

Hur har besöksantalet sett ut nu under hösten?

– Utifrån den anpassade verksamheten har vi haft bra med besökare – kanske hälften av ett normalt år. Vi har besökare som kommer och upplever att det är tryggt, säger Britta Söderqvist.