“Kultur har en stor betydelse”. Göteborgs museer och konsthallen planerar att öppna igen den 20 april. Antalet besökare kommer att vara begränsat för att undvika trängsel. “Vi vet att tillgängligheten till kultur har en stor betydelse både för individen och för ett öppet samhälle”, säger Britta Söderqvist, avdelningschef för Göteborgs museer och konsthall.

Det är Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet och Göteborgs konsthall som planerar att öppna igen för besök. Beslutet är taget i Göteborgs Stads kulturnämnd och kan ändras utifrån smittläge och restriktioner.

– Det är med respekt för rådande situation och genom att följa restriktioner och allmänna råd som vi nu välkomnar besökarna tillbaka, säger Britta Söderqvist.

Inga visningar

 Antalet besökare kommer att vara begränsat och det blir inga visningar eller programaktiviteter. Information om anpassningar, öppettider och utställningar finns på museernas och konsthallens hemsidor. De uppdateras regelbundet. Det går också att besöka museerna och konsthallen digitalt hemifrån. Det finns till exempel visningar, det går att se saker ut samlingarna och ta del av berättelser.