Nu börjar planeringen. Våren 2012 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att investera 125 miljoner kronor för att bygga ett nytt kulturhus i Göteborg, och att det ska ligga i Bergsjön. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg har fått uppdraget att leda arbetet och nu börjar planeringen börjar ta form.

Tillsammans med flera andra av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg börjat utreda behoven för att ta reda på vilka verksamheter som ska beredas plats och om det nya kulturhuset kan tillföra något helt nytt till staden. Och hur skapar man ett kulturhus som är tillgängligt och attraktivt för alla? Det ska också klargöras vem eller vilka ska vara huvudman.

Byggstart kan bli redan 2014
7240.jpg
– Som bakgrund till behovsutredningen finns bland annat en kulturhusutredning som gjordes i Bergsjön 2007. Men det viktigaste bidraget till utredningen blir de synpunkter och idéer som kommer att samlas in från göteborgare och andra aktörer, säger Eeva Bolin, sektorschef för kultur och fritid i Östra Göteborg.

En annan viktig fråga är var kulturhuset ska ligga.

– En lokaliseringsutredning har startats och i den kommer vi att utreda Komettorget och Rymdtorget. Målsättningen är att första spadtaget ska kunna tas redan 2014, berättar Eeva Bolin.

Utifrån lokaliseringsutredningen tar stadsdelsnämnden sedan beslut om var kulturhuset ska ligga.

Allmänheten bjuds in till informationsmöte
På måndag 4 februari kommer stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg att informera om förberedelserna för att skapa Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Informationsmötet hålls på Bergsjöns bibliotek kl. 16.30-18.00 . Samtidigt invigs också en miniutställning med några nedslag i historien om ett kulturhus i Bergsjön. Bredvid miniutställningen finns en stor synpunktslåda där man kan lämna synpunkter och idéer. Det går också bra att skicka dem till kulturhusbergsjon@ostra.goteborg.se.

– Informationsmaterial och synpunktslådor kommer även att stå på stadsdelsbiblioteken i Kortedala och Gamlestaden och på 300 m2 vid Brunnsparken. Vi kommer också att finnas på facebook och twitter och där går såklart också bra att skriva till oss, säger Eeva Bolin.

Insamlingen av synpunkter och idéer kommer att pågå under februari-mars. Utifrån materialet kommer sedan behovsutredningen att färdigställas och lämnas till stadsdelsnämnden. Under april kommer stadsdelsnämnden att ha medborgardialoger inför beslutet om innehållet i det framtida kulturhuset.