Kommer till förskolor och bostadsområden. Göteborgs Stads nya eldrivna bokbussar har invigts. De sagolikt fantasifulla bussarna börjar åka till förskolor och bostadsområden den sjunde september. 

De nya eldrivna bokbussarna är de första i sitt slag i Sverige och kan köras inne i miljözonen. Bokbussarna kommer verkligen att synas i trafiken. Utsidorna har illustrerats av konstnären Alexander Jansson från Göteborg. Insidan på bussarna är också speciell. Den ena bussen är som en sagoskog med bilderböcker mellan trädstammarna och kapitelböcker på trädens grenar. De andra bussen är som en fantasi-farkost.

Bidra till jämlik stad

Tanken är att bokbussarna ska bidra till en mer jämlik stad och vara ett komplement till övriga bibliotek i satsningen “Staden där vi läser för våra barn”.

– Att barnen har tillgång till litteratur, att barn och äldre läser tillsammans och så småningom läser själva är en av de viktigaste faktorerna för hur de klarar skolan. Att Göteborg satsar på läsande är vi stolta över, säger Anette Eliasson, sektorschef för biblioteken i Göteborg.

Alla är välkomna

De ordinarie turerna för bokbussarna startar den sjunde september. På förmiddagarna kör de till förskolor och till bostadsområden på eftermiddagar och tidig kväll. Fokus ligger på barn och unga, men precis som tidigare är alla välkomna till bokbussarna. Det går till exempel att hämta reserverade böcker eller lämna tillbaka lånade böcker.

Bussarna är Volvo 7900 Electric. Inredningen har den finska bokbussleverantören Kiitokori Oy skapat i dialog med projektgruppen hos biblioteken i Göteborg.