Nu kan Bältespännarparken och Flunsåsparken äntligen få rätt till sina namn! Göteborgs stads namnberedning, som har till uppgift att arbeta fram namn på gator, vägar och institutioner, ska också namnge parker.

Räknar man namnsatta parker i boken om Göteborgs gatunamn, som kom ut år 2000, finner man i dag 27 stycken.

Men det fattas en del som är så hävdvunna att de hittills klarat sig utan fastställelse.

Väl kända namn

Det vill namnberedningen nu råda bot på genom att se över de parker som i dag officiellt är namnlösa fast namnen är väl kända och till och med står utsatta på kartor.

Bältespännarparken, Flunsåsparken, Billdals Park, Överåsparken och Burgårdsparken hör till de namn som kan bli aktuella för fastställelse.

Namnberedningen lägger förslag på namn, sedan 1998 är det kulturnämnden, som fastställer namnen (dessförinnan var det dåvarande kommunfullmäktige).