Bilder på Göteborgs omkring 100 utomhuskonstverk med fakta om verken och deras upphovsmän finns nu tillgängligt på internet. Sajten har kommit till med hjälp av pengar från Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Sedan tidigare har Kulturförvaltningen ett internt register över de cirka 100 skulpturer som har finansierats av donationsfonden sedan Charles Felix Lindbergs död 1909.

Under fyra månader har Jan Dahlqvist på Kulturförvaltningen arbetat om materialet till en användarvänlig databas för allmänheten.

– Gör man en bok blir den inaktuell så fort det tillkommer nya saker. På nätet kan man gå in och uppdatera hela tiden. Det är det ideala sättet att nå ut med information om den gemensamma konst som faktiskt ägs av oss tillsammans, säger Jan Dahlqvist som både har tagit initiativet till hemsidan och själv utformat den.

Nyproducerat bildmaterial
Framför allt har han satsat på ett rikt och informativt bildmaterial. På nästan alla skulpturer finns minst två eller tre nytagna och bearbetade bilder.

– Jag har i vissa bilder tonat ner bakgrunden eller helt frilagt skulpturen så att den lyfts fram från den emellanåt störande omgivningen. När skulpturen placerades för många år sedan tog man säkert hänsyn till platsen, men sedan dess har miljön ibland förändrats så mycket att man knappt ser konstverket längre, säger Jan Dahlqvist.

Fakta som mått och placering
Exempel på konst som går att hitta på skulptursajten är Diskuskastare vid Konstmuseet, Spegling på Kortedala Torg och Lekande björnar vid Londongatan i Lundby. Intill bildmaterialet finns information som mått och bakgrund samt fakta om konstnären. Dessutom finns vid varje verk en länk till karta med skulpturens placering.

Bland annat står att läsa att Pål Svenssons skulptur Den hemlighetsfulla porten har stått på sin plats i Trädgårdsföreningen sedan den köptes in i samband med en utställning 1986 och att Fina fisken på Dr Fries torg är gjord av skulptören Palle Pernevi.

Utökad förteckning
– Förhoppningsvis kommer sajten att växa ytterligare och i framtiden innehålla en samlad översikt över alla skulpturer i Göteborgs stad och inte bara de som bekostats av Charles Felix Lindbergs donationsfond, säger Jan Dahlqvist.