Många olika programpunkter. Kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen arrangerar Göteborgs Stads kultur- och skolscen på årets bokmässa. Skolbiblioteken, läsfrämjande insatser och bibliotekens utveckling är frågor som lyfts den 22 september.

– När Göteborg utnämndes till litteraturstad i Unescos nätverk för kreativa städer ville vi ta chansen att visa upp en del av det arbete som bedrivs inom staden och som varit av stor betydelse för att vi fått utmärkelsen, säger Malin Schiller, utvecklingsledare på kulturförvaltningen.

– Både grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen skapar förutsättningar för ett livslångt lärande och läsande. En del av programmet har tagits fram i samverkan med Angereds Bokmässa och lyfter fram det mångspråkiga litteraturgöteborg, något jag ser fram emot att fördjupa mig i, fortsätter Malin Schiller

Lärare och skolbibliotekarier på plats

– Stora delar av programmet är direkt riktat till lärare och andra medarbetare i skolan. Både lärare och skolbibliotekarier kommer dessutom att vara på plats och hålla i programpunkter för att dela med sig av sin kunskap, säger Karin Nilsson, utvecklingsledare på grundskoleförvaltningen

Kultur- och skolscenen i Expohallen på plan 2 invigs den klockan 9.30 den 22 september. Då medverkar kulturnämndens ordförande Ann Catrine Fogelgren, grundskolenämndens ordförande Axel Darvik, Anna Rosengren, direktör för kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningens tillförordnade direktör Helena Sjöberg.

Det blir många olika programpunkter under dagen. Här följer några exempel:

  • Kl 10-11 Bibliotek i utveckling – det demokratistärkande uppdraget. Medverkar gör Jonna Ulin, avdelningschef Göteborgs bibliotek och kulturhus, Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie Malmö, Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholm, Pamela Schultz Nybacka, lektor och grundare av Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola, Karen Nowé Hedvall, proprefekt och lektor Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Moderator: Thord Eriksson, författare, redaktionell konsult, chefredaktör för Biblioteksbladet.
  • Kl 11.30-12.00Att skapa en läsande skola – med fokus på högstadiet. Då samtalar Anna Jutnäs, lärare på Brunnsboskolan, och Christoffer Pencak, skolbiblioteksansvarig om läsprojektet Läslust.
  • Kl 11.30-12.00 Trovärdig information en förutsättning. Medverkande: Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad, Bengt Johansson, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet och Svante Werger, särskild rådgivare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Moderator: Peter Löwendahl, kommunikationsstrateg Göteborgs Stad.
  • Kl 12.15-12.45 Skolbibliotekens roll i värdegrundsarbetet. Då berättar Skolbibliotekarien Jonna Bruce hur Hammarkullsskolan med hjälp av skönlitteratur lyfter värdegrundsfrågor kopplat till normer och relationer.

Dagen avslutas klockan 17.40-18.00 då Göteborgs Stads fristadskonstnär Ahamad Azzam avtackas. Hela programmet finns i länken nedan.