På Veterandagen uppmärksammas och hedras de som staten sänt ut i världen på fredsbevarande och humanitära uppdrag. I Göteborg sker det genom en parad från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg där en högtidlig ceremoni tar vid.

– Det är det bästa jag har gjort i hela min yrkeskarriär. Vi hade otroligt fin sammanhållning i vårt sjukvårdskompani. Vi tog hand om varandra. Jag fick minnen och vänner för livet, säger Carina Seldahl-Holmberg från Göteborg, som är en av veteranerna som hedras.

Hon har tjänstgjort som röntgensköterska i Libanon och Mali och är en av 15 000 veteraner som finns i Göteborgsområdet av Sveriges totalt 100 000 veteraner.

– Jag tycker det är fantastiskt att Veterandagen finns. Alla som har varit ute är värda uppskattning. I början var det inte så, så jag är glad att det har förändrats, säger Carina.

Tjänstgöring i Libanon uppmärksammas i år

I år uppmärksammar Försvarsmakten särskilt de veteraner som tjänstgjorde i Förenta nationernas styrkor i Libanon, UNIFIL, United Nations Interim Force In Lebanon, från 1978 till 2007. Uppdraget var att säkerställa Israels tillbakadragande från Libanon och återställa fred och säkerhet i området.

Carina Seldahl-Holmberg tjänstgjorde som röntgensköterska i sex månader under 1987–1988 i Libanon. Innan hon åkte dit fick hon en kortare militärutbildning. På plats tillhörde hon ett sjukhuskompani som var ett samhälle i miniatyr med många olika yrkesgrupper representerade. I kompaniet ingick cirka 120 personer som vårdade både FN-personal och civilbefolkning. Carina jobbade jour dygnet runt varannan vecka.

– Ibland var det så klart tufft när svårt skadade kom in men vi gjorde vad vi kunde med de resurser vi hade. Vi var uppfinningsrika och gjorde ett bra jobb. Vi hade också en otroligt fin sammanhållning i vårt kompani. Vi tog hand om varandra.

Carina Seldahl på tjänstgöring i Libanon på 1980-talet och i dag. Foto: Benny Freme Foto infälld bild: Försvarsmakten

Stark sammanhållning

Sammanhållningen är stark i kompaniet över 30 år senare:

– Vi träffas fortfarande från vårt kompani i snitt vart tredje år. Det har nästan blivit vår andra familj. Eftersom vi levde så tätt inpå varandra dygnet runt och gjorde allt tillsammans lärde vi känna varandra på ett speciellt sätt. Vi är väldigt nära varandra och kommer ses nu inför Veterandagen igen. Jag träffade även min man i Libanon som också tjänstgjorde. Vi håller också fortfarande ihop, säger Carina med ett leende.

Tjänstgjorde i Mali som 60-åring

När Carina tjänstgjorde i Libanon i slutet av 1980-talet var hon 31 år. När hon gjorde sin andra vända utomlands i Mali 2016, av många sedd som en av världens farligaste platser, hade hon fyllt 60. Det var stor skillnad mellan Libanon och Mali. Inte bara för att Carina var äldre och mer erfaren utan omständigheterna skiljde sig markant.

– Den största skillnaden var hur vi kunde röra oss på plats. I Libanon kunde vi vara utanför området (campen) där vi bodde och arbetade. Vi kunde besöka gatan utanför med restauranger och affärer, och åka ut i landet med skyddsväst och vapen. Vi tog hand om många sjuka och skadade och många var civila.

– I Mali var det farligare med andra vapen, vägbomber, och fjärrutlösta bomber. Det var ett annat säkerhetstänk och jag befann mig på vår camp i stort sett hela tiden i två månader.  För min del blev det inte mycket arbete i min profession på grund av få incidenter. Jag var utanför campen vid ett tillfälle när vi skulle ta oss till sjukhuset i Timbuktu då vi åkte i kolonn i flera bilar. Andra yrkesgrupper åkte ut på operationer i flera dagar. Jag kände aldrig att jag var i fara och var inte rädd. Jag kände mig trygg på campus. Det fanns vakter dygnet runt och man vänjer sig vid omständigheterna, säger Carina.

Lärdomar till livet hemma

Idag är Carina Seldahl-Holmberg 67 år, jobbar fortfarande inom vården med strokebehandling, umgås med maken och sina två barn. Golf är ett stort intresse. Carina har tagit med sig flera lärdomar från tjänstgöringen till sitt civila liv:

– Jag har fått helt annan syn på världen. Jag har fått förståelse för andra människor och andra kulturer. I mitt yrkesliv har jag också blivit mer uppfinningsrik och bättre på att lösa problem med enkla medel.

 Aktiv i Veteranförening

Carina är aktiv medlem i Fredsbaskrarna Västkust där hon sitter med i styrelsen. I Sverige finns Veteranföreningar i de flesta städer med träffar en gång i månaden för veteraner från alla missioner. Veteranerna är från 30 till över 80 år.

– När vi veteraner möts har vi ett speciellt band direkt tack vare de gemensamma upplevelserna. Vi har lätt att prata och förstår varandra. Samhörigheten är stark. Jag kan rekommendera alla unga att ta chansen att åka utomlands på missioner genom olika organisationer. Stick ut och titta på världen, uppmanar Carina Seldahl-Holmberg.

Ellis Holmberg, projektledare för Veterandagen på Kulturförvaltningen. Foto: Privat

Göteborgs Stad uppmärksammar insatser för fred

Sedan 2018 ansvarar Göteborgs Stad och Kulturförvaltningen för att arrangera Veterandagen. Det görs tillsammans med Försvarsmakten, Polismyndigheten, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Soldathemmet Göteborg.

– Veterandagen är viktig för att uppmärksamma insatserna för fred och demokrati från de som gett sig ut på internationella uppdrag åt försvaret, polisen, tullen, Kustbevakningen, Kriminalvården och andra myndigheter. Vi vill att det ska bli ett stämningsfullt och värdigt arrangemang som är öppet för alla att ta del av på Gustaf Adolfs torg. Samarbetet med den lokala avdelningen för veteranförbundet och övriga samarbetspartners fungerar bra, säger Ellis Holmberg på kulturförvaltningen, projektledare för Veterandagen.