Speedwayklubben Kaparna är skyldig Göteborgs Stad en miljon kronor för bland annat obetalda arrendeavgifter för speedwaybanan vid Arendal. Den snabbt växande skulden har gjort att Idrotts- och föreningsförvaltningen nu hotar att säga upp arrendeavtalet med omedelbar verkan om föreningen inte gjort rätt för sig före den 15 april 2004.

Kaparna har haft ekonomiska problem i många år och har inte skött betalningen av arrendeavgifterna för marken på Arendalsbanan.

– Det skulle vara mycket tråkigt om vi tvingas säga upp Kaparna men det är inte möjligt att göra undantag från de krav vi ställer på alla föreningar när det gäller ekonomiska åtaganden. Det är viktigt att visa hänsyn till andra föreningar och att behandla alla föreningar likartat och rättvist, säger Thomas Tibell, direktör vid idrotts- och föreningsförvaltningen.

Snabbt växande skuld

Göteborgs Stad, som är borgensman för föreningen, har flera gånger också tvingats betala amorteringar och räntor på lån för Kaparnas räkning. Skulden till kommunen har ökat med 284.396 kronor sedan i januari och är nu uppe i en miljon kronor.

Andra föreningar kan bli lidande

Idrotts- och föreningsförvaltningen har gjort avbetalningsplaner, betalat ut bidrag i förskott och stött föreningen ekonomiskt på andra sätt. Men Kaparna har inte följt överenskommelserna.

– Kaparnas betalningsunderlåtelser är nu så stora att det – om dom tillåts fortsätta – påverkar våra möjligheter att stödja andra föreningar. Vi har också ett stort ansvar i att hantera offentliga medel på ett ansvarsfullt sätt. Att Kaparna nu gjort en första avbetalning är förstås positivt, säger Thomas Tibell.

Får en ny chans

Den 14 november betalade föreningen in 50.000 kronor enligt avbetalningsplanen. Kaparna får en ny chans förutsatt att de börjar betala sina löpande räkningar och fortsätter följa avbetalningsplanen för att betala av årets skuld senast den 15 april 2004.

Resten av skulden ska också betalas av med en långsiktig avbetalningsplan.

Frågan avgörs på Idrotts- och föreningsnämndens sammanträde den 19 november.