Beslut i kommunfullmäktige. Trädgårdsföreningen, Slottsskogen, Positivparken och plaskdammen i Majorna är fyra av de 18 parker, lekplatser och badplatser som Göteborgs Stad kan stänga tillfälligt med stöd av en ny föreskrift. Det beslutade kommunfullmäktige på torsdagskvällen.

Torsdagens beslut i kommunfullmäktige ger Göteborgs stad rätt att besluta om vistelseförbud på 18 offentliga platser enligt en ny föreskrift.

Efter kontakt med Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland kan kommunstyrelsen med kort varsel besluta om förbud. Det gäller om man befarar smittspridning på grund av trängsel under exempelvis högtider och varma dagar.

Det var den 4 mars som regeringen genom begräsningsförordningen beslutade att ge kommuner rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på vissa offentliga platser enligt covid-19-lagen. Det är en åtgärd för att minska smittspridningen.