Beslutet gäller tillsvidare. Göteborgs Stads simhallar, gym och ishallar förblir stängda för allmänheten och uthyrningen stängs tillsvidare. Dessutom stängs uthyrningen av sporthallar, gymnastiksalar och mötes- och festlokaler för allt utom idrottsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare, elitidrott och skolverksamhet. Detta beslutade idrotts- och föreningsnämndens ordförande på torsdagen.

De inomhusanläggningar som berörs är de som idrotts- och föreningsförvaltningen driver eller hyr ut, alltså simhallar, gym, ishallar, sporthallar, gymnastiksalar och mötes- och festlokaler.

Beslutet togs som ett ordförandebeslut i idrotts- och föreningsnämnden på torsdagen då Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Västra Götaland kvarstår och som en följd av regeringens förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.