”En spännande möjlighet”. Avenyn och Götaplatsen ska få ny offentlig konst. Nu söker Göteborgs Stad en konstnär som ska ta fram ett förslag för Avenyn. “Det här är en spännande möjlighet för konstnärer att påverka en av landets mest välkända gator, där konstnären samarbetar med arkitekterna och andra parter i projektet”, säger Johanna Adebäck, processledare på Göteborg konst, kulturförvaltningen.

Göteborgs mest kända stråk, Avenyn och Götaplatsen, ska rustas upp för att bli tryggt, tillgängligt och få fler mötesplatser för rekreation. Förra året utlystes en projekttävling om att utforma det nya stadsrummet och den vanns av Nyréns arkitektkontor. Nu kan konstnärer söka uppdraget att ta fram en skiss för ny konstgestaltning för Avenyn.

– Idén är att konstgestaltningen ska vara integrerad i den övriga gestaltningen av platsen, vilket kan innebära ingrepp eller nedslag på flera olika platser i gaturummet, säger Johanna Adebäck.

En lång tradition

Det finns en lång tradition av offentlig konst längs Avenyn med bland annat Bältesspännarna av Johan Peter Molin och Peter Lindes staty av Karin Boye. Det gemensamma för konsten är att det främst är skulpturer och statyer som placerats på en färdig plats.

– I arbetet med att anpassa Avenyn till dagens behov ser vi en stor potential i att låta samtidskonsten och dess uttryck och metoder vara en del i att göra gatan relevant och intressant idag och framåt, säger Johanna Adebäck.

Anbudstiden går ut 10 mars

Konsten finansieras av enprocentsregeln som innebär Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Konsten på Avenyn och Götaplatsen finansieras konsten både av Göteborgs Stad och privata fastighetsägare. Parterna avsätter gemensamt nästan två procent av byggkostnaden till konst.

Konstnärer kan lämna anbud för uppdraget fram till den 10 mars (mer information finns i länken nedan). I uppdraget finns även möjlighet till fortsatt uppdrag för att producera och genomföra konstgestaltningen. Det ska bli konst även på Götaplatsen och det uppdraget kommer att utlysas senare i år.