Men simhallar, gym och ishallar förblir stängda. Från torsdag 17 december är det återigen tillåtet att genomföra idrotts- och fritidsaktiviteter i Göteborgs Stads idrottsanläggningar. Det är Folkhälsomyndigheten nya nationella allmänna råd som ligger bakom öppningen.

Alla åldersgrupper kan återigen boka tider i stadens idrottslokaler från och med den 17 december. Förutsatt att aktiviteterna bedrivs på ett smittsäkert sätt. Den som bokar lokalen är ansvarig för att aktiviteterna genomförs på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Beslutet från idrotts- och föreningsnämnden grundar sig på Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd som började gälla 14 december.

Simhallar, gym och ishallar omfattas dock inte av beslutet och kommer även i fortsättningen vara stängda för allmänheten.

Stängda omklädningsrum

För att minska smittspridning är idrottsanläggningarnas omklädningsrum stängda för ombyte och dusch, med undantag för simhallar. I ishallar kommer omklädningsrummen vara öppna för barn födda 2005 eller senare. Toaletter kommer vara tillåtet att använda.

Mötes- och festlokalerna kommer endast vara öppna för organiserad idrotts- eller fritidsaktivitet och inte för fester, arrangemang eller liknande tillställningar.

Personer med fysisk träning på recept (FaR) kommer ha tillgång till alla FaR-mottagningar.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har även beslutat att låta ett tiotal bollplaner att vara upplysta kvällstid för att uppmuntra fysisk aktivitet utomhus.