119 konstverk av 80 konstnärer. Den digitala utställningen "Konstinköp till samlingen 2018" öppnar fredag den 1 mars på Göteborg Konsts hemsida. Den visar digitala återgivningar av alla konstverk som köpts in till staden under år 2018.

Skulpturen ”Detalj IV” (2017) av Johanna Karlsson. Foto: Johanna Karlsson

I över 70 år har Göteborgs Stad köpt in konst för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Under 2018 köptes totalt 119 konstverk in av totalt 80 olika konstnärer, till en sammanlagd kostnad av 800 000 kronor.

En möjlighet att möta konst vardagen
Göteborgs Stads konstsamling består i dag av närmare 9 000 konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till nutid. Samlingen i sin helhet ger en bred bild av Göteborgs mångfacetterade konstliv och de konstnärskap som visats här under åren.

I dagsläget finns konstverken utplacerade i cirka 350 verksamheter runtom i staden och ger allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag

Genom inköp från stadens gallerier berikas samlingen månadsvis med nya verk. Yrkesverksamma konstnärer, galleri- och utställningsverksamheter stöttas därmed, vilket i förlängningen bidrar till ett rikare konstliv i staden.

Den digitala utställningen öppnar den 1 mars och går då att se via länken här nedan!!!