Verk av 62 konstnärer. Under förra året köpte Göteborgs Stad in konst för 800 000 kronor. Nu visas konstverken i en digital utställning.

Totalt 80 konstverk av 62 konstnärer köptes under 2017 och ska nu placeras ut och visas på olika kommunala arbetsplatser.

B58_4.jpg
I 70 år har Göteborgs Stad köpt in konst och samlingen består idag av närmare 9 000 konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag.

Genom samlingen ska allmänheten och kommunens personal få en möjlighet att möta konst i sin vardag. Det finns konstverk utplacerade på runt 350 olika verksamheter runt om i staden – i allt från äldreboenden och vårdcentraler till bibliotek.

Startar på torsdag
Inköp till samlingen sker genom att konstnärer parvis under året får i uppdrag att regelbundet besöka stadens utställningar och fungera som rådgivare. Ansvariga för inköpen förra året var intendent och konsttekniker från Göteborg Konst och konstnärerna Johanna Adebäck, Johan Zetterquist och Dorna Aslanzadeh.

Från 1 mars startar utställningen ”Konstinköp till samlingen 2017”, som visas digitalt på Göteborg Konst