Föreningar får bidrag, tjejer betalar själva. I Göteborg får flickor får betala mer för sitt idrottande än pojkar. En ny undersökning om stödet till idrotten visar att de flesta pojkar som tränar är aktiva i föreningar medan flickorna oftast går på dans och aerobics på privata gym. Och de kommunal bidragen går till idrottsföreningarna medan flickorna får betala sina aktiviteter själva.

– Det är inte bra, vi måste se hur vi kan förändra bidragen och hur vi kan stödja föreningarnas jämställdhetsarbete mer än vad vi gör idag. Och så ska vi tänka på jämställdheten när vi bygger nytt, säger Carola Helltén som är verksamhetsutvecklare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Förvaltningen fördelar varje år cirka 80 miljoner kronor i bidrag till föreningarna i Göteborg. Under flera år har man arbetat för att öka jämställdheten inom föreningslivet.

3116_2.jpg
– Vi har bland annat infört nya bidragsregler, satsat på att stärka kvinnliga föreningsledare och mycket annat, men vi kan tyvärr inte se något resultat ännu, säger Carola Helltén.

Samhällsekonomiskt lönsamt
Ett av projekten för att öka jämställdheten är Smart ekonomi lett av Sveriges kommuner och landsting, SKL, som har tagit fram siffror på hur idrottsstödet är fördelat ut ett jämställdhetsperspektiv. I februari kom rapporten ”Hur vi rör oss mot jämställdhet i Göteborgs Stad”.

Förutom att konstatera att flickorna idag får en mindre del av den kommunala idrottsslanten än pojkarna pekar rapporten på att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa pengar på flickors idrottande. På så sätt kan vårdkostnaderna minska på sikt, till exempel får flickor som idrottar starkare ben och bryter inte benen lika lätt på äldre dagar.

– Forskarna bakom rapporten pekar på att det är extra viktigt för flickor att vara fysiskt aktiva innan puberteten för det är då man förebygger benskörhet. Därför tittar vi särskilt på hur vi kan ge bättre stöd till de aktiviteter där flickor är i majoritet, säger Carola Helltén.

Ny gymnastiklokal öppnar
Bättre möjligheter för flickor att utöva sin idrott blir det redan i november 2013 när nya Lindåshallen i Askim öppnar. Där kommer kommunens första anpassade träningslokal för gymnastik att finnas. Gymnastik är en av sporterna som är starkt dominerad av flickor och träningarna har hittills varit förlagda i dåligt anpassade gympasalar.

Arbetet för att göra Göteborgs Stads stöd till flickors och pojkars idrottande jämställt pågår för fullt, men förändring tar tid. Ett av förslagen i forskarnas rapport är att avsätta en fritidspeng till barn och unga upp till 26 år som de får använda som de vill för träning och motion.

– Men en fritidspeng löser inte allt och dessutom är det en fråga för politiken. Vi på idrotts- och föreningsförvaltningen jobbar vidare med att utveckla vår verksamhet för att öka jämställdheten, säger Linus Kron, chef för verksamhetsområdet Förening.

5894.jpg

Foto: Ian Schemper