Stadsmuseet satsar mer än tidigare år på den pågående Bok & biblioteksmässan. En bokrea ska ge plats åt flera nya spännande böcker som museet ger ut i höst. Sedan 2001 har över 40 nya titlar kommit ut.

– Vi tror att vår fyndvägg ska intressera besökarna, säger Jenny Johansson som är ansvarig för stadsmuseets förlagsverksamhet.

Stadsmuseets museibutik har cirka 1 000 boktitlar med Göteborgiana och kulturhistoria. Bara sedan 2001 har 44 nya titlar getts ut på eget förlag.

Höstens nyheter

Bland nyheterna som kommer i höst finns fotoboken Synade samlingar – Göteborgsbilder från två sekel, en bok om Göteborgsutställningen 1923 och en omarbetad upplaga av 100 utmärkta hus i Göteborg, som varit mycket populär och tidigare sålt slut.

Nyligen utkom Upptäck Nordost! som är en guide som beskriver Gamlestadens, Kvibergs, Utbys, Kortedalas och Bergsjöns moderna kulturarv i form av bebyggelse, stadsutveckling och stadskultur.

Mässan ger nyttiga synpunkter

På Bok & Bibliotek får Göteborgs stadsmuseum också möjlighet att visa upp sina böcker och sitt museiprogram för lärare, bibliotekarier och alla andra mässbesökare. Och mötet med människor är nyttigt.

– Folk är mer ärliga här på mässan än när de besöker museet. De säger vad de tycker om vår verksamhet, berättar Jenny Johansson.

Böcker som folkbildning

Stadsmuseets förlagsverksamhet drivs inte för att tjäna pengar utan den sker i folkbildningssyfte. Många av de historiska böckerna skulle troligen aldrig getts ut om inte museet varit med och lett projekten och ansökt om pengar från olika fonder.

Museibutiken har också många historiska böcker som vanliga butiker inte längre har på hyllan. Dessutom säljer museet skrifter från hembygdsföreningar och småförlag. De får aldrig en möjlighet i den vanliga bokhandeln enligt Jenny Johansson.

Utställning blir till bok

Det har blivit enklare att trycka böcker och kostnaderna är inte så höga. Därför blir ofta museets utställningar även till en bok för att bevara utställningen för framtiden.

– Boken består till skillnad från museets utställningar, säger Jenny Johansson.

Ett exempel är höstens stora fotoutställning där museet lyft fram en del av sin enorma bildskatt på två miljoner bilder. Utställningen blir också till en fotobok.