Får rabatt på pjäs om våld i nära relationer. ”Nu är det viktigare än någonsin att ge män ekonomiska fördelar.” Det är rubriken på en kampanj som Göteborgs Stadsteater går ut med på Internationella kvinnodagen. Kampanjen ger alla män 50 procent rabatt på pjäsen ”Du är min” som handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utsätts kvinnor oftare än män för grovt och upprepat våld från en partner. Förövaren är i majoriteten av fallen en man och mörkertalet tros vara stort. Mot den bakgrunden erbjuder Göteborgs Stadsteater alla som identifierar sig som män 50 procent rabatt på föreställningen ”Du är min” som spelas på Studion i vår.

– Vi gör det här för att sätta ljus på ett stort samhällsproblem och för att uppmärksamma en viktig pjäs. Vi vill uppmuntra fler män att engagera sig i kampen mot våldet. Det är viktigt att män är med och påverkar normer och vågar ifrågasätta destruktiva beteenden. Vi hoppas att föreställningen kan ge nya perspektiv och att den också öppnar ögonen för mönster i vardagen, säger Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare på Göteborgs Stadsteater.

Synliggör mekanismerna bakom våldet

I pjäsen ”Du är min” får vi följa två par från den spirande förälskelsen till dess att kärleken övergår till svek och raseri, förnekelse, grymhet och förtvivlan. Den franske regissören Gérard Watkins ringar in och synliggör mekanismer i mäns våld mot kvinnor, hur det börjar, hur det förändras men visar också på en väg ut.

Den 25 mars anordnas även en temaeftermiddag på ämnet, med föredrag och panelsamtal med representanter som på olika sätt möter mäns våld mot kvinnor i sin yrkesvardag. I anslutning till en del av föreställningarna arrangeras också samtal där publiken ges möjlighet att dela med sig av tankar och åsikter.

Kampanjerbjudandet finns tillgängligt på Göteborgs Stadsteaters hemsida och sociala kanaler från och den 8 mars.