Göteborg & Co livesänder på Instagram. Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum har 100 illustrationer av platser och byggnader i staden tagits fram i samarbete med invånarna. Fram till 18 oktober visas de på Milleniumplatsen. Vernissagen – 12 augusti klockan 15 – blir digital och öppen för alla.

Inför Göteborgs jubileum nästa år ska en karta av hela staden skapas av göteborgarna. Den kommer att heta Göteborgs Jubileumskarta och ska lyfta fram mycket mer än bara centrum. Nu har arbetet kommit en lång bit på väg.

Det var i våras processen startade med att samla in åsikter och anekdoter i stadsdelarna som skulle utmynna i illustrationer på platser och byggnader till kartan. Illustrationer som nu är redo att visas upp i utställningen 100 platser, 10 illustratörer ¬– en stad
.
– Ett 60-tal illustratörer ansökte om att få vara med. Vi valde ut 10 – en för varje stadsdel. Det är väldigt kul nu när illustrationerna möter världen. Det är tio olika stilar där vissa är lite mer lika varandra än andra, säger Roozbeh Behtaji, konstnärlig ledare på Göthenburgo, den ideella organisation som genomför projektet med Göteborg 2021.

Illustration Stora Amundön av Mia Herman.

Illustration Stora Amundön av Mia Herman.

Träffa dem som varit delaktiga

Illustrationerna har förstorats upp och visas på Hela stadens galleri och dess 100 skärmar på Milleniumplatsen vid Stora teatern 12 augusti–18 oktober. På grund av covid-19 blir vernissagen digital och direktsänds av Göteborg 2021 på Instagram.

Under sändningen får du som tittar träffa några av de som varit delaktiga på olika sätt i utställningen. Bland andra Mia Samuelsson, konstnärlig ledare för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co, och några av de personer som varit insamlare ute i stadsdelarna.

– Det finns möjlighet att ställa frågor direkt i kommentarsfältet under sändningen, säger Roozbeh Behtaji, som också är en av dem som deltar på vernissagen.

”Staden förändras”

Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram kartan där alla illustrationer ska vara med.

– Vi tycker att det är viktigt att visa upp vilket Göteborg vi levde i för kommande generationer. Vi vill att man även på 500- 600- och 700-årsjubileet ska kunna kolla på den här kartan och se hur det såg ut på den här tiden. Om 300 år kanske många av våra byggnader inte finns kvar. Staden förändras.