Allmänheten får bidra. Inför Göteborgs jubileum nästa år ska en karta av hela staden skapas av göteborgarna. Du kan bidra. Under några helger besöker Göteborgskartan de olika stadsdelarna för att samla in tankar och anekdoter som ska utmynna i illustrationer till kartan.  

Göteborgskartan kommer att bli en fysisk karta som lyfter fram mycket mer än bara centrum och trycks till jubileumsåret 2021. Men det är ett projekt som möter allmänheten i två steg. Redan på Kulturkalaset i sommar ska kartans illustrationer dras upp stort och visas på Hela stadens galleri och dess 100 skärmar.

Först ska dock illustrationerna av platser och byggnader runt om i hela staden bli till.

– Under mars är vi ute och samlar in tankar, anekdoter och förslag på det som invånarna vill ska illustreras på kartan. Men det går också bra att lämna sina förslag digitalt, säger Astrid Söderberg på den ideella föreningen Götheburgo gör tillsammans med Göteborg 2021

Illustratörer sökes
Vilka ska då göra kartans illustrationer? Jo, Göteborgskartan söker nu lokala illustratörer för detta projekt. Dessa ska väljas ut utifrån ett arbetsprov.

– Man ska bo eller ha en anknytning till den stadsdel man ska illustrera, säger Astrid Söderberg.

Ansökningen som illustratör ska göras senast 23 mars. Beskedet om vilka illustratörer som blivit utvalda kommer i slutet av mars. De tio illustrationerna, som varje illustratör ska göra, ska vara klara till den 4 maj.

– Det kommer att bli en karta som har illustrationer med tio olika stilar. Dessutom kommer kartan att ha små pratbubblor med anekdoter och minnen.

Stort engagemang i Angered
Syftet med projektet är att inspirera göteborgarna att röra sig till platser runt om hela staden.

– Vi tycker det är viktigt att visa upp och tillgängliggöra platser och områden i varje stadsdel utifrån vad de som bor där tycker. Genom Göteborgskartan hoppas vi att människor kommer röra sig till platser de inte tidigare varit på, kanske blir det en möjlighet att föra stadens människor närmare varandra, säger Astrid Söderberg.

1 mars gjorde Göteborgskartan sitt första nedslag för att samla in tankar och idéer.

– Vi var i Angered. Det gick jättebra. Vi fick många svar och vi mötte stort engagemang.