Ett gott exempel på delaktighet. ”Mitt i prick!” Det betyget fick Göteborgs projekt Ung & skapande av Europarådets programchef för ungdomsfrågor när det presenterades i Bryssel i förra veckan. Det kan leda till att modellen sprids ut i Europa.

– Ja, han sa faktiskt ”spot on”! Så ur det perspektivet var det en riktigt trevlig dag, säger Daniel Andersson, enhetschef för Ung Kultur på Frilagret vid Järntorget.

Daniel Andersson var med och startade Ung & skapande 2006 och i förra veckan, 10 december, var han i Bryssel och berättade om projektet, tillsammans med Björn Westerlund, konstpedagog vid Röda Sten.

Ofta svårt att omsätta i praktiken
Det skedde vid seminariet Young & Creative på Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel. En av deltagarna var italienaren Davide Capecchi från Europarådet, programchef som bland annat har i uppdrag att samordna ungdomsfrågorna mellan Europarådet och EU-kommissionen.

– Han talade om EU-policies om ungas delaktighet och hur svårt det ofta är att omsätta dem i praktiken, men att det arbete vi gör i Göteborg med Ung & skapande är precis ”spot on”, alltså så han vill att man ska jobba, säger Daniel Andersson.

Davide Capecchi sa att han tog med sig Ung & skapande som ett gott praktiskt exempel som konkretiserar de ibland högtflygande begreppen i olika visioner och policies.

– En stor fråga för oss är kunskapsspridning och goda exempel. Han ville se mer samverkan och uttryckte en önskan om att Ung och skapande sprids internationellt, ute i Europa.

Fint beröm, men kommer det att hända något mer?
– Vi ska ha kontakt med honom efter nyår, för han ville ha mer information och material, säger Daniel Andersson.

– Jag tolkar det som att bollen ligger hos oss nu. Om vi vill, kan vi börja jobba med Ung & skapande utifrån perspektivet att det ska spridas ute i Europa, något som alltså Davide Capecchi önskade sig.

– Det vore ju intressant och viktigt för Göteborg – och framför allt för många ungdomar ute i Europa, säger Daniel Andersson.

Ung & skapande bygger på att ungdomar ges möjlighet att uttrycka sig, skapa en identitet och växa som människor genom måleri, musik, performance eller annat fritt skapande. De ungas medinflytande är en av grundbultarna. Tusentals unga har deltagit i projektet vid Röda Sten.