Skickar du SMS varje dag? Kan du simma 200 meter? Har du dator hemma? Hur ofta spelar du bordtennis? Nu ska ungdomarnas fritidsvanor i Göteborg kartläggas igen. Men i år blir det i mindre skala.

Göteborgs Stad har sedan 1996 genomfört en fritidsvaneundersökning bland elever i årskurs 4-9 i grundskolan och sedan 2002 har undersökningen även omfattat gymnasieskolan, totalt fler än 50.000 ungdomar.

Närmare 200 frågor

Den senaste mätningen gjordes 2005 och visade bland mycket annat att ungdomarnas chattande på Internet hade ökat kraftigt på tre år och att idrotter som simning, handboll och friidrott minskat i popularitet.

Nu har idrotts- och föreningsnämnden beslutat om en ny enkät, totalt nästan 200 frågor har skickats hem till ungdomarna. Frågorna är ungefär desamma som 2005, men bara 5.000 ungdomar tillfrågas.

– Det är en väldigt stor och kostsam apparat, både personellt och ekonomiskt, att göra en totalundersökning, säger Johannes Kärnstam, informatör på idrotts- och föreningsförvaltningen.

– Därför har vi i år valt att göra en urvalsundersökning, som kostar bara en tiondel så mycket.

Stora grupper ska jämföras

Det gör att undersökningen inte kan ge lika detaljerade besked som tidigare, utan mer blir en temperaturmätning av större trender och förändringar.

– Resultatet kommer att vara representativt ur ett ”hela-staden-perspektiv”. Vi kommer att kunna jämför stora grupper, som flickor och pojkar och hela årskullar, däremot kommer vi inte att kunna bryta ner svaren på stadsdelsnivå, säger Johannes Kärnstam.

Årets enkät till 5.000 elever kostar cirka 200.000 kronor, tidigare låg prislappen alltså på runt två miljoner.

– Men det är två helt olika maskinerier. Tidigare gjorde vi undersökningen själva, nu har vi anlitat ett externt företag. Och 2005 hade vi en webbsida där resultaten publicerades dynamiskt så att alla kunde göra egna sökningar, det kostade en del, säger Johannes Kärnstam.

Viktigt att alla svarar

Han påpekar att det är av största betydelse att svarsfrekvensen blir hög för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.

– Därför hoppas vi att rektorer och lärare bidrar med att föra ut information om att undersökningen nu genomförs.

Enkätsvaren används bland annat som underlag för kommunens planering och beslut, för att se trender och följa utvecklingen. Svaren kommer att vara sammanställda i februari 2010.