Innerstadens miljöer, människor och möten – hur såg det ut, vad hände, vad gjorde man? Genom ett unikt 100-årigt avtal ska vardagslivet på Göteborgs centrala gator nu fotograferas och dokumenteras för framtiden.

Trots att Göteborgs stadsmuseum har ett omfångsrikt bildarkiv med cirka 23 000 bilder kan ögonblicket mitt i vardagen lätt skymmas av de stora evenemangen och högtiderna.

Kan bli utställningar och böcker

Ett nytt samarbetsavtal garanterar nu att göteborgarna och deras innerstad kontinuerligt dokumenteras under de närmaste 100 åren – åtminstone den samtid som utspelar sig i Göteborgs innerstad.

– I ett annat sammanhang skulle det förstås vara spännande att titta närmare även på ytterområdena, säger Mikael Ringlander som innan han prästvigdes arbetade som pressfotograf. Nu verkar Mikael Ringlander som projektledare i Svenska kyrkans kultursamverkan och det var på hans initiativ de fyra parterna kunde samlas kring projektet som nu kommer att fungera som en sekellång stafett.

Förutom kyrkan och Stadsmuseet har också Göteborgs Posten och Innerstaden Göteborg AB undertecknat det hundra år långa avtalet.

– Tioåriga avtal har man kanske varit med om någon gång – men aldrig hundraråriga, säger stadsmuseets chef Karl-Gunnar Nordstrand som med det ständigt uppdaterade bildmaterialet ser möjligheter till bland annat utställningar och böcker.

300 bilder per år

Göteborgs-Postens fotografer förbinder sig i avtalet att varje år leverera cirka 300 bilder till museet. Bilder som speglar det sociala livet på innerstadens gator och torg.

– Jag och mina kollegor ser det som en spännande utmaning – kanske kan det här samarbetet också bidra till att höja fotografernas status, menar Göteborgs-Postens bildchef Anders Håkansson.

På museets samlingsenhet kommer man löpande att göra ett urval av de bilder som digitalt levereras från GP.

Information om när bilden är tagen, var den är tagen och vad den föreställer, noteras noggrant innan bilden görs tillgänglig att betrakta för museets besökare.

Första utställningen i juni

Ett första avtryck av det nya samarbetet kan redan under 1-24 juni betraktas i Domkyrkan där en mindre fotoutställning visar historiska bilder på Domkyrkan och dess omgivning.

På lördag klockan 12 väntar också den officiella invigningen av det nygamla Domkyrkoplan – parken kring kyrkan som nu förvandlats till en öppen och ljus anläggning med växter från 1800-talets mitt.

I samband med invigningen deltar biskopen i Göteborgs stift Carl-Axel Aurelius, kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén samt Magnus Ersman från Fastighetsägarna i Göteborg.

Fotnot:
Innerstaden Göteborg AB är ett aktiebolag som till hälften ägs av Göteorgs Köpmannaförbund och till hälften av Fastighetsägarna, Göteborg. I organisationen ingår också Göteborgs Stad.