Invigning på lördag. Göteborgs enda lagliga graffitivägg, Draken vid Röda Sten, har nu fått en slingrande svans, 41 meter lång. På lördagen invigs det förlängda konstverket, skapat av konstnären Per Agélii.

– Hans tanke är att de som målar utgör en del av konstverket och när det sker är det som att draken ömsar skinn och byter färg, säger Monika Nordling, projektledare på Trygg, vacker stad.

Den förlängda Draken innebär 185 kvadratmeter härlig yta som väntar på att fyllas med färger och former.

– Man kan måla på båda sidorna och alla är välkomna att måla. Under invigningen på lördagen har Röda Sten aktiviteter mellan kl 13 och 18, säger Monika Nordling.

Lång tradition
Draken har funnits vid Röda Sten sedan 2004. I november 2011 blev den en laglig graffitivägg. Förhoppningen är att den ska ge möjligheter att möta dem som målar i dialog och samförstånd.

– I Röda Stenområdet finns en lång tradition av graffitimålning. Ungdomar och Röda Sten konsthall har länge önskat väggar där det är tillåtet att måla. Nu har den önskningen fått gehör, säger Monika Nordling.

Är inte just olagligheten det lockande för dem som målar? Är det lika kul om det är lagligt?

– Det finns säkert många olika motiv till varför man målar, det går inte att säga något generellt om dem, säger Monika Nordling.

– Vår definition inom staden är att graffiti är målning där det är tillåtet, men om man målar på otillåtna ställen är det klotter.

Dubbla budskap
Pannhuset strax bredvid Draken är täckt av klotter som nog av många upplevs som fint. Men där är det inte tillåtet att måla. Kan inte den gränsdragningen bli svår?

– Det har aldrig varit lagligt att måla på Pannhusets fasad, men man har inte hållit efter och sanerat, så det kan ha sänt ut dubbla budskap.

– Det viktiga är att gå ut med information om vad som gäller. Och just nu är Draken den enda lagliga graffitiväggen i Göteborg, säger Monika Nordling.

Sedan 2006 har Röda Sten konsthall arrangerat kurser, lovverksamhet och andra aktiviteter tillsammans med konst- och skapandeintresserade ungdomar i projektet Ung & Skapande.

Pedagoger inspirerar
Redan till sommaren erbjuder Röda Sten konsthall daglig verksamhet för ungdomar, med konstpedagoger på plats för att inspirera.

– I och med utbyggnaden av Draken kan vår verksamhet nu också ha workshops utomhus, något som är efterlängtat av många, säger Sara Lorentzon, som leder projektet Ung & Skapande.

Draken ägs av kulturförvaltningen. En kontinuerlig dialog kring graffitifrågan förs mellan Trygg, vacker stad, kulturförvaltningen, stadsdelen Majorna-Linné, social resursförvaltning, Polisen, Röda Sten konsthall och Fastighetskontoret.