Grefab höjer från nyår insatsen för en kommunal båtplats för första gången på över 20 år. Det blir en mjuk övergång som till att börja med bara drabbar nya kunder. Gamla kunders insatser ligger kvar tills vidare. "För att klara framtida investeringar i våra hamnar behöver vi ett ökat kapital. Det löser vi genom att höja insatserna", säger Grefabs vd Peter Hartzell.

1986 kostade det 20.000 kronor att bygga en ny båtplats. Kundens insats bestämdes till en fjärdedel.

Trots att kostnaderna för nyproducerade båtplatser ökat flera gånger om har insatsen legat fast ända sedan 1986.

Ny plats kostar 65.000 att bygga

– Så länge efterfrågan var stabil klarade vi oss bra utan att höja insatserna, men i takt med att trycket efter båtplatser blivit större har vi gjort omfattande investeringar – därför väljer vi nu att höja insatsen för nya hyresgäster, säger Peter Hartzell.

Idag kostar nyproduktionen av en båtplats 65.000 kronor – mer än tre gånger så mycket som för tjugo år sedan. Den nya insatsen följer med produktionskostnaden och tredubblas även den.

Bygger 100 nya platser 2008

Den insats som tidigare legat på 5.000 kronor kommer alltså för en ny hyresgäst bli 15.000 kronor. Även gamla hyresgäster som byter till en större båtplats kommer att få betala den högre insatsen.

Av de 7.000 personer som anmält intresse för båtplats räknar Grefab med att 1.200 har ett akut behov av båtplats.

– Under 2008 bygger vi 100 nya båtplatser i Björlanda Kile samt en båthall för vinteruppläggning i Björlanda Kile och Torslanda Lagun, säger Peter Hartzell.

77A6.jpg

Foto: Grefab