Gun Holmertz, eldsjäl och ordförande i föreningen Hoppet i Hjällbo, arbetar mot religiösa motsättningar och ett fredligare samhälle. ”Tyvärr finns det vissa grupper och individer som inte ställer upp på detta”, säger Gun som mordhotats vid ett flertal tillfällen. Hoppet i Hjällbo arbetar mot religiösa motsättningar och ett fredligare samhälle. – Tyvärr finns det vissa grupper och individer som inte ställer upp på detta, säger Gun Holmertz, ordförande i Hoppet som mordhotats vid ett flertal tillfällen.

Året var 1996 och ett stort knivbråk mellan ungdomar i Angered slogs upp på löpsedlarna. Media påstod att det var religiösa motsättningar som låg bakom bråket. Oavsett orsaken, blev detta starten för ”Hoppet”.Håller sig på gräsrotsnivå Gun Holmertz, engagerad i den katolska kyrkan, ringde runt bland sina kontakter och samlade religiösa ledare till ett möte. – Tiden var mogen och vi fick snabbt ihop ett stort antal engagerade personer från olika religioner. På bara en vecka gjorde vi ett gemensamt uttalande som har stort värde än i dag. Uttalandet handlade bland annat om samverkan mellan alla goda krafter i samhället. Man ville mobilisera kompetensen i området och öka delaktigheten i samhället. Ett annat viktigt mål var att förstärka samarbetet över religions- och etniska gränser. Gun Holmertz påpekar att föreningen Hoppet hela tiden har hållit sig på gräsrotsnivå. Förändringen måste komma nerifrån, gärna från barn och ungdomar, menar hon. Vill ha fler medlemmar– Vi vuxna måste vara ”föredömen” för varandra. För att få trovärdighet räcker det inte enbart med ord, det krävs tydliga handlingar. Vi kan inte acceptera ett samhälle som tolererar diskriminering och orättvisor. Hoppet består av muslimer, judar och kristna. Föreningen har blivit betydligt mindre sedan starten 1996, och det påverkar aktiviteterna. Varje år försöker man ändå att hålla två större seminarier, ett i Angered och ett på Pusterviksteatern vid Järntorget. – Vi vill medverka till att människor som inte annars möts, skall få träffas i olika forum. De flesta motsättningar bygger på okunskap och rädsla. – Vi vill bryta detta och skapa en gemenskap mellan de olika religionerna, där man respekterar varandra. Hoppet föreläser även på myndigheter och skolor. De skulle gärna vilja jobba ännu mer aktivt, men för det behövs ökade resurser, främst i form av fler medlemmar. Johan Twedberg