Åtgärdsprogram för statyn snart klart. Ända sedan den 18 november 1854 har den imponerande bronsstatyn av Gustaf II Adolf utgjort ett säkert landmärke för göteborgare, turister och generationer av måsar. Nu börjar åren ta ut sin rätt och ett åtgärdsprogram är under arbete. Hjältekonungen kan hoppas på ny lyster under 2013.

Kanske är skulpturen som föreställer Karin Boye Göteborgs mest älskade, men den mest fotograferade är med säkerhet Bengt Erland Fogelbergs monumentala staty på Gustaf Adolfs torg. Snart sagt varje dag poserar långväga turister framför kungen med den svepande armrörelsen.

”Sockeln ser ganska bedrövlig ut”
Under årens lopp har emellertid väder och vind gått hårt åt bronsstatyn och dess sockel av carrara-marmor. Därför förbereder park- och naturförvaltningen nu en översyn i stil med den som gav Poseidon ett nytt liv tidigare i år.

Under december slutför Studio västsvensk konservering arbetet med det åtgärdsprogram som kommer att berätta hur illa det egentligen är ställt med Gustaf II Adolf-statyn och dess fundament.

1872.jpg
– Sockeln ser ganska bedrövlig ut. Den är otroligt missfärgad av ärgen från bronsstatyn, men statyn mår nog inte heller särskilt bra, säger Carin Pettersson som är stenkonservator och som med hjälp av sina medarbetare nu också mäter sockelns inre vittring.

Bronsets yta är bortfrätt
– Carraramarmor är inte världens bästa material i vårt klimat. Det här är ju ett blåsigt torg där vinden ligger på från havet, och så dessutom med hård trafik runt om…

Frostsprängningar är ett tredje stort problem. Vatten som trängt in i stenens håligheter får sprängkraft när det fryser till is och kan förorsaka svåra sprickor i marmorn.

Carin Petterssons kollega metallkonservatorn Linda Denlert har redan kunnat konstatera att mycket av bronsets originalyta frätts bort.

– Nu är jag väldigt intresserad av att få reda på att om det finns ett inre stålskelett i skulpturen eller om den bara hålls uppe av bronset, säger hon.

De största statyerna ska ses över
Kanske ger konstnären Bengt Erland Fogelbergs arkiv på Kungliga akademien för de fria konsterna besked. Men en lucka i hattens kulle kan möjligen också öppna för möjligheter att granska kungens inre.

När konservatorerna färdigställt sin rapport har park- och naturförvaltningen att ta ställning hur man vill gå vidare.

– Egentligen har vi bara en mindre budget för skötsel och underhåll av stadens statyer, men vi har bestämt oss för att se över de allra största pjäserna, säger parkförvaltaren Hans Lindqvist.

Kungastatyn på Gustaf Adolfs torg kommer därför att få den vård den behöver.

– Efter Poseidon och Gustaf II Adolf hoppas vi kunna fortsätta med Kopparmärra och Johanna i Brunnsparken, säger Hans Lindqvist.